Önüm merkezi

4 Baş COB LED Gün diwary çyrasy PIR hereket datçigi, Patio Pathway Yard Garden Driveway howuzy üçin USB zarýad beriji uzakdan dolandyryş

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:32 sany LED + 3 COB
 • Çykyş güýji:360 Lumen
 • Batareýa:2 * 18650 1200MAH 3.7V litiý batareýasy (içinde)
 • Funksiýa:3 reesim, adamlar gelende gijesi ýokary ýagtylyk, adamlar gelende adamlar gijeki yşykdan ýokary çykýarlar, adamlar ýagtylyk gurşawyny goýandan soň ýeňil düşýärler;
 • Aýratynlyk:Uzakdan dolandyrmak bilen Gün zarýady, USB zarýad datçigi
 • Gün paneli:Polisilikon, 11,6 * 7,9 sm, 5.5V 220mAh
 • Haryt ölçegi:240 * 160 * 95mm
 • Önümiň arassa agramy:680 (guty bilen)
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Ctn Ölçegi:68.5 * 33.5 * 70.5 sm / 36PCS
 • GW / NW:27 / 26KGS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • 【Ultra-ýagty gün çyralary】
   Has giň yşyklandyryş örtügi; Dört kelleli dizaýn we 215 güýçli yşyklandyryjy bilen enjamlaşdyrylan Deerdance gün howpsuzlyk çyralary, has az yşyklandyryjy bilen beýleki gün çyralary bilen deňeşdirilende, şöhle has köp jemlenendir we yşyklandyryş diapazony has giňdir, üpjün edip biler. aşa ýokary ýagtylygyň uly meýdany.
  • 【2-in-1 Ulanyş wariantlary】
   Ynsanlaşdyrylan dizaýn bilen bu gün çyralary bagda gurşun diwar çyrasy (nurbat goşulýar) hökmünde gurlup bilner, şeýle hem abadanlaşdyryş nokady çyralary hökmünde topara girizilip bilner.Derýa, ýol, howuz, howly, bag, garaage, awtoulag ýoly, ýol we ş.m. üçin iň amatly görnüş.
  • 【Uzak iş wagty we USB zarýad bermek】
   Bu gün suw joşmasynyň içinde 2400mAh zarýad berilýän batareýa we pes ýagtylyk şertlerinde hem zarýad berilmegini üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli gün paneli bar.Gün şöhlesi gündiz awtomatiki zarýad alar we garaňkyda işläp başlar.Şeýlelik bilen, batareýany netijeli zarýad bermek üçin bu yşyklary gün şöhlesine salyň.
  • Weather Howanyň has gowy garşylygy】
   Daşarda “Deerdance” gün suw çyralary Çydamly ABS materialdan ýasalan bu 4 kelleli howpsuzlyk çyrasynyň elementlere we erbet howa şertlerine garşy durmagyny üpjün edýär.IP65 suw geçirmeýän tehnologiýa bilen, açyk howada gün şöhlesiniň yşyklary dürli aýylganç howalara çydap bilýär.Gar ýagsa ýa-da başga erbet howa bolsa-da, hiç hili kynçylyksyz kadaly işläp bilerler.
  • Sales Satuwdan soň ygtybarly hyzmat】
   Gün suw joşmalary, öýüňizi we bölek satuw howpsuzlygyňyzy gowulandyrýan ýalpyldawuk agşam yşyklandyryşyny üpjün edýär!Soraglaryňyz bar bolsa, ajaýyp müşderi hyzmaty elmydama ýanyňyzda bolar.Kepillik hyzmatyny wagtynda almak üçin Amazon Messages arkaly biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
  MT-GW50301
  81C6FY-0ihL._AC_SL1500_

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  4-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  6-njy sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň