Önüm merkezi

farasy usb zarýad berilýäraçyk yşyklandyryş guralydyr.Işleýän akiçi zarýad berilýän fara, köp artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar.Pyýada ýöriş, kempir, alpinizm ýa-da başga açyk çäreler bolsun, zarýad berilýän faralar siziň üçin amatlydyr.Ilki bilen,18650 farazarýad berilýän funksiýa bar, bu bolsa indi batareýalary satyn almak we çalyşmak zerurlygy ýok diýmekdir.Bu diňe wagt we pul tygşytlamak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan has arassa.Farany güýçlendiriji bilen güýç çeşmesine birikdirýärsiňiz.Gaýtadan zarýad berilýän fara hem uzak dowam edýär, ygtybarly yşyklandyryş guralyny berýär.Ikinjiden, 18650 litiý batareýasy zarýad berilýän farada iň köp ýaýran batareýa modelidir.Bu batareýa ýokary kuwwatlylygy, ýokary öndürijiligi bilen häsiýetlendirilýär we faranyň dowamly we durnukly ýagtylygyny üpjün edip biler.Adaty batareýalar bilen deňeşdirilende, 18650 litiý batareýasy has uzak dowam edip biler, şonuň üçin açyk howada batareýany ýygy-ýygydan üýtgetmeli däl, rahatlyk.
12Indiki>>> Sahypa 1/2