Önüm merkezi

Gün bagynyň çyrasy, LED lampadan, gün panellerinden, batareýadan, zarýad gözegçiliginden ybarat yşyklandyryş ulgamy we inwertor hem bolup biler.Çyra, gün paneliniň kömegi bilen zarýad alýan batareýalardan elektrik togunda işleýär.Açyk gün yşyklandyryşy üçin meşhur öýde ulanylýan ýol çyralary, diwara gurlan lampalar, erkin çyralar we howpsuzlyk çyralary bar.Açyk gün yşyklandyryş ulgamlary gün şöhlesini elektrik toguna öwürýän gün öýjüklerini ulanýarlar.Elektrik gijelerine ulanmak üçin batareýalarda saklanýar.9 ýyldan gowrak wagt bäri yşyklandyryş pudagyna üns berýäris.Manyaly köp gün bagy çyrasy bilen üpjün edýärisGün bagynyň çyralaryny ýapyň,Hereket datçigi bilen Gün köçesiniň çyrasy, Gün bagynyň çyralaryny asmak,Suw geçirmeýän açyk günýalynçyralar BagweGün bilen işleýän bag çyralarywe ş.m. Önümlerimiz ABŞ, Europeewropa, Koreýa, Japanaponiýa, Çili we Argentina we ş.m. satylýar we dünýä bazarlary üçin CE, RoHS, ISO şahadatnamalaryny aldy.Satuwdan soň ajaýyp bir ýyllyk hil kepilligi bilen üpjün edýäris.Win-win işini amala aşyrmak üçin size dogry çözgütler berip bileris.
12Indiki>>> Sahypa 1/2