Wideo

4 Baş COBLED gün diwaryPatio Pathway Yard Garden Driveway howuzy üçin USB zarýad beriji uzakdan dolandyrylýan PIR hereket datçigi

Shockproof Type-C zarýad beriji batareýa görkezijisiSensor farasyUly ýaşly çagalar üçin kemping üçin gyzyl çyra bilen

3 Düzülip bilinýän kelleler Gün energiýasy açyk howada 74 LED simsiz howpsuzlykHereket sensory diwar çyrasyeýwan howly garaage ýoly üçin

Batareýa görkezijisi kempir çyrasy, 1000LM, 4 ýagtylyk rejesi, suw geçirmeýän çadyr çyrasy, tupan, adatdan daşary ýagdaý, halas ediş enjamlary, gezelenç, balykçylyk, öý we ş.m. bilen akkumulýator bilen işleýän LED

Kempir çyrasy, zarýad berilýän LED çyralar,Gün çyrasy batareýasy bilen işleýärGyssagly kömek, elektrik togunyň kesilmegi, tupan üpjünçiligi üçin 3 sany güýçli ýol we USB kabeli bolan tupan çyrasy

ApsykylýarLED gün çyrasy, Pyýada ýöremek, sumka gaplamak, balyk tutmak we açyk howada we öýde göçme ulanmak üçin zarýad berilýän gün işleýän kempir çyralary

LED kemping çyrasy, Ajaýyp çadyr çyralary, berk suwa çydamly LED çyralar, 100 sagat iş wagty

Suw geçirmeýän gün açyk yşyklararassa aýna, LED Edison lampalary bilen çeňňekli bezeg diwar çyrasy, sim gerek däl,

Açyk suw geçirmeýän ýokary güýçli COBFara täzeden zarýad berilýärPyýada düşelgesi üçin gyzyl çyra bilen

Simsiz howpsuzlyk hereketi datçigi GünAçyk açyk suw geçirmeýän nokat“Patio Yard Deck Garage Driveway Gapy” üçin IPX7

Mini ýeňil zarýad berilýän hereketSensor farasyaçyk howada gyzyl çyra bilen

LED üzüm çyrasy,, Retro stili, Ölçegli dolandyryş bilen nusgawy planşet çyrasy bezegi, kemping üçin ýapyk asma çadyr çyrasy, ýapyk (ýapyklar bilen)

COB açyk meýdandaFaraDynç alyş we gezelenç üçin suw geçirmeýän 3 usul

Reňk çalyşýan LEDGün perişdesi ýel çyrasy çyrasyBag bezegi üçin açyk howada

Patio zontik çyrasy 3 ýagtylyk rejesi simsiz 28 LED çyra 200 lýumen-4 x AA batareýa işleýär,Zontik polýus çyrasyPatio zontikler, kempir çadyrlary ýa-da içerde ulanmak üçin

Daşky simsiz datçik 2 yşyklandyryş tertibi 2 LEDGün şöhlesiniň palta yşyklandyrylyşyPatio bag howlusy üçin ýyly ak we reňk üýtgemegi bilen

LELED kemping çyrasy, 1000LM, 4 ýagtylyk rejesi, suw geçirmeýän çadyr çyrasy, tupan, adatdan daşary ýagdaý, halas ediş enjamlary, gezelenç, balykçylyk, öý we ş.m. bilen akkumulýator bilen işleýän LED

Daşarda gün şöhleleri2-in-1 reňkli sazlanyp bilinýän 7 LED suw geçirmeýän howpsuzlyk agajynyň çyralary gazon basgançakly bagyň üýtgemegi we üýtgän reňki

Akylly LED çyrasyAýdym-saz sinhrony, gyssagly, balyk tutmak, gezelenç etmek üçin zarýad berilýän batareýa bilen el bilen açyk göçme çyralar bilen

LED farasy zarýad berilýärGyzyl ýagtylyk çyrasy, IPX4 Suw geçirmeýän farasy, süýşmeýän gulakly çyra, 230 ° yşyklandyryş, 3 reesim, gaty şlýapa, kempir, ylgaw, gezelenç

Demirgazyk asma ýyly yşyklar Üzüm rustikiBatareýa bilen işleýän Dimmer çyrasykemping üçin

Köp reňkli / ýyly ak gün Ro ChristmasdestwoLED açyk yşyk çyralaryBag bagy howly toý agajynyň oturylyşy

42g COB suw joşmasy Ultra ýagty çyra 5 reesimli,Suw geçirmeýän iş kellesit Maşgala lagerinde okamak üçin

Daşky suw geçirmeýän LED farasyAçyk kempir işlemek üçin gyzyl çyra bilen USB zarýad berilýär

LED farasy zarýad berilýär, 5Mode 230 ° COB XPE datçikli çyra, ýagty şöhle farasy suw geçirmeýän, ulular üçin ýeňil zarýad berilýän faralar, gezelenç lageriniň çyrasy

Gyzgyn satuw islege bagly 3 ýeňil re Batim batareýa görkezijisi tegelek zarýad berilýän göçmeGijeki kempir çyrasyOorapyk ýa-da açyk howada

Gün şemalynyň reňkiniň üýtgemegi Kristal topLED Gün ykjam çyrasyGün bilen işleýän ýel çaýy, suw geçirmeýän asma gün howly çyrasy, Patio howly bagynyň öý bezegi üçin

40g COB suw joşmasy Ultra ýagty çyra 3 reesimli,Suw geçirmeýän iş farasyMaşgala lagerinde okamak üçin

250LM USB zarýadly öýliMini göçme kemping çyrasyaçyk we ýapyk jaý üçin

Peýzacape bezegi 51 LEDGün bilen işleýän bag alawy çyrasyBag diwary Patio garaagey üçin ýalpyldawuk alaw bilen

Zontik çyralary, Açyk zontik çyrasy, howuz, Patio, teras, bag we kenar üçin 3 yşyklandyryş rejesi

Suw geçirmeýän simsiz daşky hereket datçigi USB zarýadGün agajynyň çyralaryÖň gapy bagynyň howlusy üçin 100 yşyklandyryjy bilen

Çadyr fanaty S500 PRO bilen LED kempir çyrasy,Gaýtadan zarýad berilýän kempir çyrasyDynç alyş, gezelenç, tupan, gyssagly kömek üçin asma çeňňek bilen (USB goşulýar)

LED farasy,USB zarýad farasys 230 ° giň şöhleli ýeňil, 3 yşyklandyryş rejesi Ulular ylgamak, gezelenç etmek, açyk howada gyzyl guýruk çyrasy bilen baş çyrasy