Habarlar

Açyk sport yşyklandyryş pudagynyň global hasabaty 2022-2028

Soňky bäş ýylda (2017-2021) açyk meýdanda açyk sport yşyklandyryşynyň umumy göwrümini, esasy sebitleriň ululygyny, iri kompaniýalaryň göwrümini we paýyny, esasy önüm kategoriýalarynyň ululygyny, esasy akym programmalarynyň göwrümini we ş.m. derňemek üçin. TaryhUlulygyň derňewi satuwyň mukdaryny, bahasyny, girdejisini we bazar paýyny öz içine alýar.Öňümizdäki ýyllarda açyk sport yşyklandyryşynyň çaklamasy üçin bu makala 2028-nji ýyla çenli ösüş perspektiwalaryny çaklaýar, esasanam global we esasy sebitleriň satuwy we girdejisi, kategoriýalaşdyrylan satuw we girdeji çaklamasy, satuw we girdeji çaklamasy ýaly esasy goşundylaryAçyk sport yşyklary.

GIR (Global Info Research) gözleglerine görä, globalAçyk sport yşyklary Girdeji nukdaýnazaryndan girdeji 2021-nji ýylda takmynan bir million ABŞ dollaryna barabar bolar we 2022-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli CAGR-da öser we 2028-nji ýylda million dollara ýeter diýlip garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde, 2020-nji ýylda açyk sport yşyklandyryşynyň global satuwy takmynan million dollar bolar we bolar 2022-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli CAGR bilen 2028-nji ýylda million dollara ýeter diýlip garaşylýar, 2021-nji ýylda Hytaýyň bazar ölçegi takmynan million dollar bolar, dünýä bazarynyň takmynan%, Demirgazyk Amerika we Europeanewropa bazarlary% we degişlilikde şol döwürde dünýä bazarynyň%.Öňümizdäki birnäçe ýylda Hytaýyň CAGR%, ABŞ we Europeewropa CAGR degişlilikde% we% degişlidir, Hytaý, ABŞ we Europeewropa, Japanaponiýa bilen birlikde Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti has möhüm rol oýnar. , Günorta Koreýa, Hindistan we Günorta-Gündogar Aziýa henizem möhüm bazar bolup durýar.

Maýoraçyk sport yşyklandyryşy Dünýä bazaryndaky öndürijilerde GE Lighting, Philips Lighting, LEDVANCE, NVC we OPPLE we başgalar bar.

Önümiň görnüşi boýunça,göçme sport yşyklandyryşy 2021-nji ýylda girdeji bilen% bazar paýy bilen möhüm orny eýeleýär we 2028-nji ýyla çenli% -e ýeter diýlip garaşylýar. Şol bir wagtyň özünde, amaly taýdan 2028-nji ýylda stadionlaryň paýy% 20 töweregi bolar, ýakyn ýyllarda CAGR% töweregi bolar .

https://www.mtoutdoorlight.com/camping-light/


Iş wagty: -20anwar-26-2024