Önüm merkezi

Patio zontik çyrasy 3 ýagtylyk rejesi 200 lýumen-4 x AA akkumulýatorda simsiz 28 yşyk çyrasy, Patio zontikler, kempir çadyrlary ýa-da içerde ulanmak

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:24 + 4 yşyk
 • Çykyş güýji:130 Lýumen
 • Batareýa:4xAA batareýa (aýryldy)
 • Funksiýa:4 LED-24 LED-28 LED
 • Aýratynlyk:çeňňek bilen
 • Haryt ölçegi:çeňňek bilen
 • Önümiň arassa agramy:160g
 • Gaplamak:Reňk gutusy;saýawan sütüniniň diametri 2,5-4,5 sm üçin ulanylýar
 • Ctn Ölçegi:34X34X26 / 32PCS
 • GW / NW:7.5KGS / 6.5KGS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  3 ýagtylyk tertibi - 4 LED çyra (Dim) üçin bir gezek basyň, 24 yşyk çyrasy üçin iki gezek basyň (ightagtylyk) ýa-da 28 LED çyrasy üçin üç gezek basyň (Super Bright).Dürli ýagdaýlarda dürli ýagtylyga mätäçligiňizi kanagatlandyryň.

  Amatly - Gurnalan awtomatik sazlap boljak berk gysgyç bilen zontigiňize gysmak aňsat gurallara zerurlyk ýok, diametri takmynan 0.86 '' dan 1.81-e çenli iki çeňňek, polýus oturdylan we polýuslary ulanyp islendik ýerde asyp bolýar. ''.

  Energiýa tygşytlaýjy we ýagty - 28 energiýa tygşytlaýjy lampa bilen, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa.

  Birnäçe funksiýa - Dynç alyş, BBQ, KART oýnamak ýa-da agşam maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen dynç alyş oturgyjyňyzda ýatmak üçin amatly.

  Elýeterli elektrik çeşmesi - umumy dükanlarda aňsatlyk bilen satyn alyp bolýan 4 * AA batareýalary (goşulmaýar) talap edýär.Batareýalaryň ätiýaçlyk nusgasyny götermek we taýýarlamak aňsat.

  MT-L021_05
  MT-L021_001
  MT-L021_002

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  4-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  5-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň