Önüm merkezi

Çadyr fanaty S500 PRO bilen LED kempir çyrasy, kempir, gezelenç, tupan, gyssagly kömek üçin USB bilen birikdirilen kempir fanaty çyrasy.

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:54 sany yşyk-diodly indikator
 • Çykyş güýji:280 Lýumen
 • Batareýa:2 * 18650 1200mAh Lityum batareýasy (içerde)
 • Funksiýa:Lightagtylyk rejesi (ýokary-pes), janköýer rejimi (gowşak-orta güýçli)
 • Aýratynlyk:Magnit we çeňňek bilen USB zarýad bermek, güýç banky, güýç ýatlatmasy
 • Haryt ölçegi:168x70x168mm
 • Önümiň arassa agramy:255g
 • Gaplamak:Reňk gutusy + USB kabeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Esasy kemping esbaplary: Köpugurly 2-in-1 kempir çyralary we çadyr janköýerleri, ony çadyrlara ýa-da örtüklere aňsatlyk bilen dakmak üçin çeňňek bar.
  • Gurlan janköýer: Çadyrlar üçin gurlan kempir janköýerleri kempir çyrasy bilen bir wagtda ýa-da özbaşdak işläp bilerler
  • 10X has ýagty: Adaty LED-den 10X has ýagty, bu güýçli yşyk ýokary re modeimde 2 sagat iş wagty bilen 500 lýumen çykarýar
  • Ykjamlyk üçin ykjam: Örän ýeňil gurluş, çyraňyzy düşelge esbaplary bilen ýolda almaga mümkinçilik berýär
  • Zarýad berilýär: Lightagtylyk we kempir janköýeri 3,5 sagadyň dowamynda güýçlendirilip bilner we düşelge enjamlaryny aňsatlyk bilen dakmaga we zarýad bermäge mümkinçilik berýän USB porty bar.
  MT-FAN07-4
  MT-FAN07-3
  MT-FAN07-2

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  4-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  5-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň