Önüm merkezi

Tigir sürmek bilen balyk tutmak üçin USB gaýtadan zarýad berilýän açyk suw geçirmeýän datçik ýokary güýçli LED farasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:LED + 2 sany gapdal LED
 • Çykyş güýji:250 Lýumen
 • Batareýa:1x1200 103040 Batareýa (goşulýar)
 • Funksiýa:LED-on 3pcs LED bilelikde-2pcs LED LED Flash, sensor re modeimi (yşyk-diodly indikator, wyklýuçateli uzak basyň)
 • Aýratynlyk:USB zarýad beriji, datçik
 • Haryt ölçegi:30x60x42mm
 • Önümiň arassa agramy:77g
 • Gaplamak:Reňk gutusy + USB kabeli (Type-c)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Type-c zarýad berilýän we batareýa görkezijisi
   fara uzak wagtlap dowam edip bilýän 1200mAh zarýad berilýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Elektrik togunyň gutarmagy barada alada etmän.Kuwwat görkezijisi zarýad berlende ýa-da ulanylanda batareýanyň ýagdaýyny anyk görkezip biler.
  • 3 Yşyklandyryş tertibi we hereket datçigi
   Bu faranyň dürli ýagdaýlarda yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 3 dürli iş rejesi bar.Hereket datçigi re modeimi bar, eliňizi silkip çyralary aňsatlyk bilen ýakyp / öçürip bilersiňiz.
  • Durnuk we ultra yşyk
   Bu fara gowy gysylma garşylygy, täsir garşylygy we aşgazana garşylygy bolan ABS gaty rezinden ýasalýar.Degişli material saýlamak bu ýeňil 77g ýeňilleşdirýär we kellä geýilende hiç hili agram duýmaýar.30x60x42mm ululygy bir eli dolandyrmak üçin dogry.
  • Düzülip bilinýän we çeýeligi
   Faranyň sazlanyp bilinýän kellesi, baş aýlawyna 15,7 "(40 sm) -31.5" (80 sm) uýgunlaşyp biler, ony çagalar we ulular aňsatlyk bilen geýip bilerler.Elastik dizaýn, farany kellä has laýyklaşdyryp, aňsatlyk bilen süýşüp bilmez.ajaýyp temperatura garşylygy, bu farany yssy ussahana bolsun ýa-da aşa sowuk dag depesi bolsun, dürli temperatura ýagdaýlarynda ulanmaga mümkinçilik berýär,
  MT102-LED-S_03
  MT102-LED-S_02
  MT102-LED-S_01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  4-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  5-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň