Önüm merkezi

Suw geçirmeýän simsiz açyk hereket hereket datçigi

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:100 sany 2835 LED
 • Çykyş güýji:280 Lýumens
 • Batareýa:2x18650 1200mAh Lityum batareýasy (içinde)
 • Funksiýa:Lightagtylyga duýgur, 3 reesim
 • Aýratynlyk:Uzakdan dolandyrmak bilen Gün, USB zarýad bermek
 • Gün paneli:Polisilikon, 10,7 * 10,7 sm, 5V 200mAh
 • Haryt ölçegi:130 * 130 * 150mm
 • Önümiň arassa agramy:343g
 • Gaplamak:USB kabeli bilen reňk gutusy
 • Ctn Ölçegi:59x49x66.5CM / 50pcs
 • GW / NW:29 / 28KGS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • 【360 ° Gün diwar çyralary】
   Gün hereketi datçigi çyralary 2400mAH batareýa kuwwatyna we 360 ​​sany ajaýyp yşyklandyryjy yşyklandyryjy, ýoluňyzy we gapyňyzy uzak wagtlap yşyklandyrmak üçin 6500K sowuk ak çyra berip biler. Sim geçiriş meselesini çözýän sim ýok.
  • 【Köp funksiýaly gün hereketiniň datçigi çyralary】MT-G023_01
   Öýüňize ýoluňyzy ýagtylandyryp biljek gün ýol çyralaryna öwürmek üçin ýer dyrnagyny dakyň.Ora-da öňdäki gapyňyzy we garaage gapyňyzy yşyklandyryp, gün diwary çyrasyna öwürmek üçin diwar çyrasynyň ýaýyny guruň.DIY dizaýny howlyňyzyň yşyklandyryş zerurlyklaryny netijeli çözýär.
  • Ura Çydamly we suw geçirmeýän】
   Gün hereketi datçigi Garrylyga we suw geçirmeýän ABS materiallaryndan ýasalan çyralar sun güne, ýagyşa we gar ýaly agyr howalara çydap biler.Bagda, diwarda, garaageda, gapyda, pyýada geçelgesinde, awtoulag ýolunda ýa-da howluda ulanylyp bilner.
  • 【3 reesim Gün hereketiniň datçigi çyralary】
   3 reesim: 1. Howpsuzlyk reesimleri (Hereket datçigi adamlar gelende ýokary çyrany ýakýar) ; 2.Akylly ýagtylygy dolandyrmak (Lightagtylyk bütin gije garaňky ýagtylykda galýar we hereketi anyklanda has ýagty bolýar) ; 3.Hemişelik gije ýagtylykda (gijelerine ýakylýar we bütin gije bolýar), aňsat ulanmak üçin uzakdan dolandyrmak bilen enjamlaşdyrylan Gün diwar çyralary.
  • 【Howpsuzlyk we Hyzmat】
   “Solar Motion Sensor Lights” batareýasynda MSDS we FCC şahadatnamasy bar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.
  MT-G023_02
  MT-G023_05

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  3-nji sorag: ippingük daşamagyňyzyň görnüşi nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  4-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň