Önüm merkezi

Gatnaşyk üçin Gün Bug Zapper Açyk Çybynlara garşy Çybyn - Çybyn öldüriji we yşyklandyryş - 2 suw geçirmeýän çybyn zapperi açyk meýdanda uçýar

Gysga düşündiriş:


 • Material:Plastmassa
 • Bulp görnüşi:Yşyk-diodly indikator
 • Çykyş güýji:1.5 Lýumen
 • Batareýa:1 * 1.2V AA Ni-MH 300mAh (goşulýar)
 • Funksiýa:UV yşyk-diodly ak LED, ýagtylyga duýgur
 • Aýratynlyk:Gün / Bug Zapper
 • Gün paneli:40mAh, 53.5 * 53.5mm
 • Haryt ölçegi:140x140x420mm
 • Önümiň arassa agramy:280g
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Ctn Ölçegi:64x48.5x35CM / 12SET / 24PCS, 2 sany / toplum
 • GW / NW:7.9 / 6.8KGS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Gün çybyn zapper açyk howada iki ýagtylyk rejimi - ak çyra we gyrmyzy yşyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Ak yşyk gündelik yşyklandyryş üçin ulanylýar.Gyrmyzy çyra çybynlary öldürmek üçin ulanylýar.IP44 suw geçirmeýän dereje bilen enjamlaşdyrylan we açyk howanyň her dürli görnüşine aňsatlyk bilen çemeleşip bilýär.MT-G029-002

  “Gün bug bug zapper” açyk meýdany, uzak ömri bolan 300mah ýokary kuwwatly nikel wodorod zarýad berilýän batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Çybyn öldürijiniň ýokarsyna ýokary hilli monokristally kremniy gün panelleri oturdyldy we fotoelektrik öwrülişi 10% ýokarlandy.Energyokary energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak netijeliligi bilen 4-6 sagat zarýad alandan soň azyndan 10 sagat üznüksiz ulanylyp bilner.

  “Üç dişli açar dizaýny.Çepden saga ak çyra yşyklandyryş, öçürmek we gyrmyzy yşyk çybynlary ýok edýär.Içinde gurlan akylly ýagtylyk dolandyryş ulgamy, wyklýuçateli açsaňyz, bug zapper çyrasy gündiz awtomatiki öçýär we gijelerine ýakylýar.

  OutPlugly çybyk we konus gurallary bilen daşarda ulanmak aňsat, sim ýok, zarýad berilmeýär.Gün çybyn zapper çyrasynyň ýokarsy götermek ýa-da asmak aňsat tutawaç halkasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Security Howpsuzlygy goramak ulgamy we syzmakdan goraýan ulgam, ulanyjylaryň ýalňyşlyk bilen çybyn öldüriji çyrasynyň içine degmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi.Öý, howly, eýwan, üçek, gijeki balyk tutmak, eýwan, bag, ferma, bag, öri meýdanlary we ş.m. üçin adamlaşdyrylan dizaýn.

  MT-G029_01
  MT-G029_04

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  2-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  3-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  4-nji sorag: ippingük daşamagyňyzyň görnüşi nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  5-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  6-njy sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  7-nji sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň